Datum

Två dagar per termin är planeringsdagar och förskolan är stängd.
En dag per månad är arbetsplatsträff (APT) och förskolan stänger 16:00.

Telefonlista till avdelningar
klickbar länk, pdf: Telefonlista