Lärmiljö

Vi strävar efter att erbjuda barnen en trygg, lustfylld, förberedd och tillgänglig miljö både inomhus och utomhus, där barnen kan leka och lära både enskilt och i grupp. Vi samarbetar mellan hemvisterna och barnen delas in i mindre grupper för att bland annat erbjuda bättre arbetsro och större möjlighet att komma till tals. Detta ger förutsättningar för att individens behov och intresse tillgodoses.

På Färgtornet delas barnen in i olika aktiviteter; till exempel Montessoriklassrum, ateljé, bygg- och konstruktionsrum, dans och rörelselek samt fri lek. Detta är möjligt då vi har en välplanerad lokal samt utnyttjar närmiljön och vår kuperade och allsidiga gård.

Vi har som vision att erbjuda barnen att utforska vår närmiljö genom promenader och skogspass. Vi besöker ofta bibliotek och gärna teater, genomför lopp med andra förskolor med mera.