Montessori

Under förmiddagen samlas vi i små grupper och påbörjar dagens undervisning. Montessoripasset genomförs i vårt klassrum och barnen har möjlighet att arbeta med praktiskt eller sensoriskt material som stimulerar matematik, språk, kultur samt biologiinlärning. Barnen väljer själva övning och materialet har ett syfte samt är självrättande så att barnet själv kan se resultat. Vid Montessoripassen är läraren närvarande och inspirerande utan att värdesätta barnens prestation.