Skapande

På vår förskola ser vi barnen som nyfikna och estetiska små människor. Både i ateljén samt övriga lokaler erbjuder vi barnen skapande i olika former. Allt för att väcka barnens intresse för skriftspråksutveckling, matematik och skapande på ett meningsfullt och lustfyllt sätt.