Föräldrakooperativ

Våra Barn är ett alternativ till de kommunala förskolorna och drivs av oss föräldrar med barn på förskolan, i form av en ideell förening. För den dagliga verksamheten har vi anställd personal som har fullt pedagogiskt ansvar medan vi föräldrar bidrar med en hel del praktiskt. Genom detta kan vi hålla nere kostnaderna så vi kan rikta resurserna till det som är bäst för våra barn istället för en kostnadstung administration eller annat som kanske inte främjar verksamheten primärt. Till skillnad från kommersiella privatskolor har vår förening inget vinstintresse och är ideologiskt och politiskt obundet.

Som förälder blir du medlem i föreningen och förväntas bidra med vad du kan för att vi tillsammans ska kunna skapa den bästa förskolan för våra barn.

 

Organisation

Årsmötet
Är förskolans ”högsta beslutande organ” där vi medlemmar beslutar om budget, verksamhetsinriktning och vilka som ska sitta i styrelsen.

Styrelsen
Består av föräldrar i föreningen som har hand om övergripande frågor, strategier och budgetfrågor.

Nuvarande styrelse består av:
– Anders Wallgren (Ordförande)
– Sandra Stevelind (Vice ordförande)
– Lars Nordling (Kassör)
– Katarina Dahlén (Sekreterare)
– Rikard Benedetti (Arbetsgruppsansvarig)
– Stefan Blom
– Erik hanser
– Linda Baghdasarian

Förskolechef
Anställd person som har det operativa ansvaret och leder det dagliga arbetet

Personal
Anställd personal som sköter det dagliga arbetet med våra barn.

 

Vad bidrar vi föräldrar med?

Städning
Varje eftermiddag städas förskolan. För att hålla kostnaderna nere turas familjerna om att städa lite mer noggrant på helgerna. Detta betyder 1-2 gånger per termin och barn. Utöver detta brukar vi alla träffas på höst- och vårstädning av gården tillsammans med uppskattat mingel och lunch/fika.

Arbetsgrupper
Varje förälder väljer själv vilken arbetsgrupp de önskar tillhöra. Med arbetsgrupper blir arbetsbördan inte så stor för någon enstaka person och alla får en inblick i vad som behöver göras. Arbetsinsatsen är i regeln en helgdag per termin.