Kuben (1-3 år)

Avdelningen för de minsta är uppdelad i två hemvister (Röd och Blå) med 10 barn i varje grupp. Barnen blir trygg i sin lilla grupp men leker åldersintegrerat utomhus där de äldre blir förebilder som stimulerar till utveckling.

Morgonlämning sker oftast ute på vår gård (om inte barnet äter frukost på förskolan). Här finns gott om plats för lek med gungor, sandlådor, klätterställningar och fina vägar för små cyklister. Gården har också ett kuperat skogsparti dit man kan gå och utforska naturen. På vintern finns här en fin pulkabacke. Även mellis och frukt äter vi ute om vädret tillåter. Efter mellis är det dags att gå in och förbereda för lunch.

Våra lokaler är helt möblerade utifrån våra små – med matbord, köksbänk (med riktigt vatten), skåp och hyllor på deras höjd. Mycket tid ägnas åt att göra vardagliga sysslor som att duka bordet, klä på och av sig kläder själv och träna på toalettbesök. Att sakerna är tillgängliga för barnen när de är redo att utforska dem är Montessori. Vi tar tillvara på barnens egna nyfikenhet att lära. Det finns också gott om stimulerande material att leka och lära med. Pedagogens roll som stöd i lärandeprocessen ger många tillfällen till dialog där språket utvecklas och uppmuntras. Varje dag har vi sångstund där vi tränar på att räkna, lära känna varandras namn och naturligtvis sjunga.