Babblarna

Med inspiration från Babblarna leker vi med barnens allra första språkljud. Med sina enkla uttryck lockar de till tidig tal- och språkutveckling. Vi förstärker även det verbala språket med tecken.

Babblarna utgör den röda tråden i verksamheten, tillsammans undervisar vi och lär oss tillsammans med dessa färgglada och lustfyllda figurer. Med hjälp av deras olika intressen och egenskaper täcker de olika Babblarna in samtliga områden i läroplanen på ett för barnen meningsfullt och lustfyllt sätt.