Lärmiljö

Vi strävar efter att erbjuda barnen en trygg, lustfylld, förberedd och tillgänglig miljö både inomhus och utomhus där barnen kan leka och lära, både enskilt och i grupp.

Vi samarbetar mellan hemvisterna och barnen delas in i mindre grupper för att bland annat erbjuda bättre arbetsro och större möjlighet att komma till tals, samt ge förutsättningar för att individens behov och intresse tillgodoses. Detta är möjligt då vi har en välplanerad lokal samt använder närmiljön och vår kuperade och allsidiga gård för promenader och skogspass. Vi besöker även bibliotek kontinuerligt samt gärna teatrar med mera i vårt samhälle.