Montessori

För de allra yngsta används Montessorifilosofin genom att ge barnen tid. Vi anser att även de allra yngsta barnen har en inre drivkraft och växer av att kunna själv. Vår verksamhet och miljö är därför planerad för att ge barnen tid och möjlighet till att ”kunna själv”. I vardagen, bland annat vid våra pedagogiska måltider, använder vi Montessoriövningar såsom att hälla vatten/mjölk, ösa ärtor, knäppa knappar och dra upp/ner blixtlås. Barnen erbjuds även Montessoripass som är planerade av Montessorilärare och assistenter.