Naturkunskap

I vår verksamhet följer vi naturens årsväxlingar och pedagogen är medforskande i vår utomhusmiljö. Tillsammans med barnen forskar vi till exempel kring vad djuren gör under de olika årstiderna. Vi tittar på bilder/internet, diskuterar, läser sagor och sjunger sånger kopplat till djur och natur. Vi får ett fördjupat lärande då barnen reflekterar och återberättar vad vi har lärt oss för andra barn och pedagoger.