Omvårdnad

Omvårdnad, lek och lärande flätas samman i vår verksamhet. Vi anser att trygghet och omvårdnad är grunden för allt lärande. På Kuben vilar alla barnen i egen vagn för att minska smittspridning och öka trygghet.

Hos oss kan undervisningen och lärandet ske överallt, bara våra pedagoger är medvetna och engagerade. På Kuben har vi en grovplanering både av aktiviteter och miljö, baserad på läroplanen och verksamhetens uppdrag. Sedan låter vi barnens nyfikenhet och intresse leda undervisningen vidare och därefter utvecklar vi verksamheten än mer.

Vi har som vision att erbjuda barnen att utforska vår närmiljö genom promenader och skogspass. Vi besöker bibliotek kontinuerligt samt gärna teatrar med mera i vårt samhälle.