Skapande

På vår förskola ser vi barnen som nyfikna och skapande små människor. På Kuben erbjuder vi barnen skapande i olika former. Allt från att utforska färger och klister eller sand med händerna till att träna öga-handfärdighet genom att pärla, klippa och klistra till att bygga och konstruera med träklossar i olika storlekar. Allt för att väcka barnens intresse för matematik och skapande på ett meningsfullt och lustfyllt sätt.