Personal

Förskolans personal är vår viktigaste tillgång.

Förskolechef: Shiva Dabiri Martinsen

 

 

 

 

 

Kuben

Rose-Marie: Barnskötare, Montessoriassistent

 

 

 

 

 

Fia: Barnskötare, vikarie

 

 

 

 

 

 

Zeina: Förskollärare

 

 

 

 

 

 

Färgtornet

Sandra: Montessoriförskollärare, avdelningsansvarig Färgtornet

 

 

 

 


Anneli:
Barnskötare

 

 

 

 

 

Antigona: Förskollärare

 

 

 

 

 

 

Elli: Sjukskriven

 

 

 

 

 

 

Rawaa: Föräldraledig

 

 

 

 

 

 

Maysaa: Resurs

 

 

 

 

 

 

Ansvarig kök: Liana