Personal

Förskolans personal är vår viktigaste tillgång.

Förskolechef: Shiva Dabiri Martinsen

 

 

 

 

 

Kuben Röd

Alexandra: Förskollärare, avdelningsansvarig Kuben

 

 

 

 

 

Rose-Marie: Barnskötare, Montessoriassistent

 

 

 

 

 

Sahar: Barnskötare

 

 

 

 

 

Kuben Blå

Chamie: Barnskötare, Montessoriassistent

 

 

 

 

 

 

Färgtornet Gul

Sandra: Montessoriförskollärare, avdelningsansvarig Färgtornet

 

 

 

 


Anneli:
Barnskötare

 

 

 

 

 

Ellie: Barnskötare

 

 

 

 

 

Färgtornet Grön

Belkizar: Barnskötare

 

 

 

 

 

 

Rawaa: Barnskötare

 

 

 

 

 

Ansvarig kök: Liana