Personal

Förskolans personal är vår viktigaste tillgång.

Förskolechef:
Shiva Dabiri

Kuben Röd
Alexandra:
Förskollärare, ansvarig avdelning.
Rose-Marie: Barnskötare, Montessori assistent.
Sahar: Barnskötare.

Kuben Blå
Chamie: Barnskötare, Montessori assistent.
Lena: Barnskötare.

Färgtornet Gul
Sandra: Förskollärare Montessori, ansvarig avdelning.
Anneli: Barnskötare.
Ellie: Barnskötare.

Färgtornet Grön
Pernilla: Förskollärare Montessori.
Bella: Utbildar sig till barnskötare.
Rawaa: Barnskötare.

Ansvarig kök:
Liana