top of page

Om Montessori

Hjälp mig hjälpa mig själv

Montessoripedagogiken innebär att varje enskilt barn får möjlighet att utvecklas i sin egen takt och efter sin egen förmåga.

”Hjälp mig hjälpa mig själv” är en central tanke liksom respekten för varje individ. Varje barn har stor frihet att välja vad det vill göra. Barnen arbetar med pedagogiskt utformat montessorimaterial.


Naturliga byggstenar i pedagogiken är språket och matematiken liksom kunskapen om världen runt omkring. Vi uppmärksammar också svenska traditioner och helgdagar. Vi lägger stor vikt vid skapande aktiviteter som målning och textilskapande. Hushållssysslor som bakning och städning ingår också som en del i pedagogiken. Barnen är ute mycket och vi gör utflykter och skogspromenader varje vecka.

Vår vision är att hjälpa varje barn att, utifrån sina individuella förutsättningar, utvecklas till en trygg, harmonisk och självständig individ med hög social kompetens. Montessoripedagogiken skall genomsyra hela verksamheten för att behålla och uppmuntra barnens naturliga lust att lära.


Barnens grundläggande trygghet skapas i hemmiljön, och på förskolan kompletterar vi denna trygghet genom att vaka över barnens säkerhet och måna om barnens känslomässiga och sociala utveckling.

_Children's wooden toy. The child collec
bottom of page