top of page

Föräldrakooperativ

Våra Barn är ett föräldrakooperativ som startades 1996 och drivs av styrelsen som består av föräldrar, rektor och en berikande mångfald av pedagoger, som alla tillsammans bidrar med bred kompetens.

Våra Barn är ett alternativ till de kommunala förskolorna och drivs av oss föräldrar med barn på förskolan, i form av en ideell förening. För den dagliga verksamheten har vi anställd personal som har fullt pedagogiskt ansvar medan vi föräldrar bidrar med en hel del praktiskt. I stället för en kostnadstung administration kan vi rikta resurserna till det som är bäst för våra barn. Till skillnad från kommersiella privatskolor har vår förening inget vinstintresse och är ideologiskt och politiskt obunden.


Som förälder blir du medlem i föreningen och förväntas bidra med vad du kan för att vi tillsammans ska kunna skapa den bästa förskolan för våra barn.

Adult%20Students_edited.jpg

Organisation

Årsmötet
Är förskolans ”högsta beslutande organ” där vi medlemmar beslutar om budget, verksamhetsinriktning och vilka som ska sitta i styrelsen.

Styrelsen

Består av föräldrar i föreningen som har hand om övergripande frågor, strategier och budgetfrågor.
 

Nuvarande styrelse består av:
Maria Pavlova (ordförande)

Soma Sanjiv
Aksana Trakhimik

Pernilla Donner

Ehsan Mirrezaei

Brainstorming
Top View of Kids Playing

Rektor

Anställd person som har det operativa ansvaret, som pedagogiskt leder det dagliga arbetet samt försäkrar genom systematiskt kvalitetsarbete att verksamheten efterlever läroplanen.

Personal

Anställd personal som genomför pedagogiskt arbete med barnen.

Kindergarten Guide

Vad bidrar vi föräldrar med?

Städning
Vi träffas alla tillsammans på höst- och vårstädning av gården med uppskattat mingel och lunch/fika.

Arbetsgrupper
Varje förälder väljer själv vilken arbetsgrupp de önskar tillhöra. Med arbetsgrupper blir arbetsbördan inte så stor för någon enstaka person och alla får en inblick i vad som behöver göras. Arbetsinsatsen är i regel en helgdag per termin.

Följande grupper finns att välja bland:
Styrelseuppdrag
Storstädning
Festkommitté
Underhåll

IT

bottom of page