top of page

Om förskolan

Omvårdnad, lek och lärande vävs samman i vår verksamhet. Vi anser att trygghet och omvårdnad är grunden för allt lärande. Hos oss kan undervisningen och lärandet ske överallt bara vi pedagoger är medvetna och engagerade.

Unikt för vår förskola är undervisningen som sker genom Montessoripedagogiken som uppfyller läroplanens mål för verksamheten. Exempelvis är respekt, omvårdnad av medmänniskor och material samt tid till att lära sig att kunna själv, att känna sig behövd ledord i vår verksamhet.

Vi har som vision att erbjuda barnen att utforska vår närmiljö genom promenader och skogspass. Vi besöker bibliotek kontinuerligt samt gärna teatrar med mera i vårt samhälle.

k3_edited.jpg

Kuben
1-3 år

På Kuben delas barnen in i smågrupper för att delta i undervisningar som är välplanerade av förskollärare utifrån läroplan, barnkonvention och verksamhetens mål.

 Aktiviteterna pågår dagligen i Montessori, ateljé, bygg- och konstruktionsrum, digitalisering, rörelselek, grupplekar och fri lek samt utflykter till närmiljön.

Lärmiljön är i avdelning utifrån barngruppens behov, pedagogernas synsätt, förhållningsätt till barn och lär material. Miljön erbjuder fysiska, intellektuell, känslomässig utveckling samt socialsamspel. Barnen ska fritt kunna vilja aktivitet utefter egen behov, förkunskaper och intresse. Lärmiljön erbjuder barnen inflyttande och utmaning utifrån deras trygghet och självständighet där barnen har större möjlighet för inlärning.

 Detta är möjligt då vi har en strukturerade och målmedvetande arbetssätt, kompetenta och engagerade pedagoger samt välplanerade lokal och vår kuperade och allsidiga gård.

Vårdnadshavare följer dagliga aktiviteter som sker på förskolan via Instagram och Facebook samt ett informationsbrev som skickas ut per månad.  

Färgtornet
3-5 år

På Färgtornet delas barnen in i smågrupper att delta i undervisningar som är välplanerade av förskollärare/Montessorilärare utifrån läroplan, barnkonvention och verksamhetens mål. Aktiviteterna pågår dagligen Montessori (praktiska övningar, sensor, språk/matematik utveckling, geografi och biologi), ateljé (skapande), bygg- och konstruktionsrum, digitalisering, dramalekar, rollekar,  rörelse och fri lek samt utflykt till närmiljön.

Lärmiljön är i avdelning utifrån barngruppens behov, pedagogernas synsätt, förhållningsätt till barn och lär material. Miljön erbjuder fysiska, intellektuell, känslomässig utveckling samt socialsamspel. Barnen ska fritt kunna vilja aktivitet utefter egen behov, förkunskaper och intresse.  Lärmiljön erbjuder barnen inflyttande och utmaning utifrån deras trygghet och självständighet där barnen har större möjlighet för inlärning.

Detta är möjligt då vi har en strukturerade och målmedvetande arbetssätt, kompetenta och engagerade pedagoger  samt välplanerade lokal och vår kuperade och allsidiga gård.

Vårdnadshavare följer dagliga aktiviteter som sker på förskolan via Instagram och Facebook samt ett informationsbrev som skickas ut per månad. 

f2.jpg

Vår Förskola!

Ta en titt runt!
Utforska våra fina lokaler!

 

bottom of page