top of page
Search

Efter en tumultartad period har vi nu nåt ett fas av förbättrad kvalitet och ökad struktur.

Vi har haft en turbulent termin med många konflikter mellan föräldrar och mellan föräldrar och styrelse.


Då de flesta föräldrar och barn trivs bra på förskolan Våra Barn har vi nu återgått till en harmonisk vardag.


Förskolan Våra Barn är den mest genomkontrollerade förskolan i Huddinge!


Kommunen fick in ca 90 st. anmälningar från en mycket samstämmig grupp föräldrar under vt2022, en grupp som var missnöjda med både rektorn och styrelsen.


Kommunen är nu klar med sin granskning och hade tre anmärkningar.


Det ena var att dokumentet kring hur man gör klagomål var undermåligt.


Det andra vara att den helt nya styrelsen (nytillträdd 3 veckor tidigare) inte hade kunskaper nog gällande skollagen i den gruppintervju som genomfördes.


Det tredje var ett brott mot tystnadsplikten.


Bara ett par veckor efter att styrelsen hade fått in kommunens utredning åtgärdades allt. Flera i den nya styrelsen har gått utbildning gällande skollagen, klagomålsdokumentet är omskrivet och uppdaterat och all personal och den nya ordförande har gått en kurs i tystnadsplikt på förskolan.


Förskolan har dessutom uppdaterat fler rutiner och förstärkt arbetet kring kommunikationen mellan föräldrar och pedagoger.


Varje vecka har alla pedagoger 3 timmars planeringstid för att kunna utföra de fantastiska jobb de gör under lektionstiderna. Lektionstiden är den bästa tiden på dagen, enligt barnen!


Av de pedagoger som jobbar på förskolan har mer än hälften jobbat här längre än tre år. Vi strävar nu efter att bli den förskolan med lägst personalomsättning i Huddinge.


Nyfiken på mer? Kontakta gärna nuvarande styrelsen, rektorn eller gå in på vår hemsida.


En mer kontrollerad och bättre förskola i Huddinge är svårt att hitta!

734 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page